Zemřela Bonna Errinor

06.01.2018 17:31

Dnes vyhasl život Bonny Errinor. Věnujte spolu s námi vzpomínku této psí dámě, která se hluboce zapsala do našich srdcí. Zemřela přirozenou smrtí na dnešní odpolední vycházce.